Contact

Op deze pagina's vindt u de benodigde contact informatie. In het zij-menu kunt u kiezen tussen de verschillende bestuursorganen.

Sportpark Espendonk
Espendonk 1
5704 KD Helmond
Tel: 0492 - 515 205

Postadres
Postbus 638
5700 AP Helmond

KNVB nummer: BBJH179

Bankrekeningnummers

Contributie:
Rabobank Helmond NL45RABO0121055051

Algemeen Penningmeester:
Rabobank Helmond NL28RABO0154592137

Inschrijving Kamer van Koophandel Eindhoven 40.2363.10
Sponsors